Bohové města

Ben_Saiten.jpg
Teoreticky vzato, každé město Stvoření má svého boha, který vystupuje jako jeho božský patron a dbá na jeho prosperitu. S narůstajícím chaosem na terestriálních dvorech však někteří z těchto bohů získali Božský mandát nad oblastí pomocí síly nebo politických intrik. Občas dokonce víc než jen jeden bůh dbá o město, ať je to způsobeno změnou jako když se Deheleshen stal Lookshy, nebo když se několik bohů spojilo, aby získalo tuto pozici, např. Whitewall nebo Great Forks. Oficiálně je bůh města designován coby Lord zdi a příkopu a zodpovídá se vedoucímu Úřadu lidského pokolení (též zvaný Úřad pro lidská osídlení). Jiní bohové a lidé ve Stvoření zmiňují boha města jako Městského otce/matku nebo Božského měšťana. Wun Ja, bohyně Zářící metropole (bohyně z Prvního věku a vedoucí Úřadu pro lidská osídlení, jejíž doménou je koncept dokonalého města) je silnou zastánkyní vlády městských bohů nad jejich smrtelnickými dominiy, a Úřad, který řídí, opatrně odporuje vynucování Mandátu o Vládě nad Stvořením, který zakazuje bohům, aby konali tímto způsobem. Rafinovaně povzbuzuje městské bohy Úřadu, aby přebírali větší kontrolu nad svými dominiy a je za to odměňována rostoucí mírou svého uctívání. Naneštěstí pro ni, jeden z jejích nejmocnějších podřízených přeběhl během Velké nákazy do Úřadu nebes. Vzorný městský bůh Cheng Hueng Ye, přidělený Komunální vedoucí Eperopole, dobrovolně přestoupil do Oddělení Nebeských záležitostí v Úřadě nebes. Coby komunálnímu administrátorovi metropolitních projektů Yu-Shanu Cheng Huang Yeovi naslouchají nejvyšší kruhy bohů, kteří slouží Nebeským vtělením (Nezdolné slunce, Luna, Panny osudu), včetně Ryzaly, Šoguna Oddělení nebeských záležitostí a de facto hlavy Úřadu nebes. Nicméně městští bohové mají dojem, že Yu Shan opustil Stvoření, což je posunulo mezi neochvějné zastánce Wun Jina tábora. Wun Ja rutinně zvládá odvrátit vyšetřování Nebeských censorů a městští bohové, kteří následují její příklad, se stávají odvážnějšími ve svých rolích patronů měst.

Většina městských bohů, ať už se angažují v politice Yu-Shanu či nikoli, je oddána prosperitě svého města, jehož jsou patrony, podle svých nezměnitelných povah. Gri-Fel nemůže zradit Císařské město žádnému nepříteli, aniž by nezradil svou neodmyslitelnou niternou povahu. Pro některé městské bohy patronát nad městem s sebou nezbytně nese i požadavek, aby mu i vládli. To se považuje za zločin proti zákonům Yu-Shanu, protože to byli Exaltovaní, komu byl technicky udělen Mandát nad Stvořením jménem nezdolného Slunce, ale mnoho mocných městských bohů se už nechce nechat dále tímto způsobem omezovat. Jedním z důvodů, proč božští cenzoři váhají, je skutečnost, že město Bílé zdi, kdysi nazývané Ondar Shambal, bylo postaveno váženým Solárem, který prohlásil Nezdolné Slunce otcem města. Dnes město spravují jeho jménem společně tři Zmocněnci. Technicky vzato Zmocněnci nejsou otci města. Jsou to Yo-ping, Nebeský ministr harmonie, Luranume, Pán pateronásobného štěstí, a Uvanavu, Chryzantémový šogun. Tři bohové Great Forks, třebaže také nejsou otci města, opustili tuto úřetvářku a vládnou městu přímo – uplácejí božské spojence pobožnostmi konanými v rozsáhlém chrámovém distriktu. Další bohové konají veřejně při obraně města, ale nechtějí mu přímo vládnout. Babička Bright se stará o Chiaruscuro, ale nikdo nezpochybnila vůdcovskou roli Tri-Khana. Městští bohové Lookshy mohou poskytovat rady, ale nikdy nezpochybnili nadvládu Sedmé legie. Na Požehnaném ostrově většina mšstských bohů minimálně předstírá, že přistoupila na přísné dodržování božského mandátu podle kalendárního uctívání ze strany Neposkvrněného řádu.

Bohů, kteří si nezákonně nebo neprávem přisvojili status otců města, je bohužel dost. Zmocněnci, bohové Great Forks a Babička Bright jsou nejznámějšími případy. Tito vetřelci jsou zdrojem vnitřních sporů v Nebeských a Pozemských sférách. Otcové a matky měst byli před dávnou dobou poníženi na Pozemskou úroveň a nyní čelí přímé konkurenci často mocnějších Nebeských bohů, kteří si zamanuli získat jejich domény jako útočiště před stále smrtelnější politikou Yu-Shanu. Z toho plynoucí spory hrozí proti sobě poštvat Úřad lidského pokolení proti svým Nebeským příbuzným.

Bohové města

Dějiny Panhasky eva_holcmanova