Vítejte v Panhasce!
Exalted__Fair_Folk_Battle_by_UdonCrew.jpg
Dlouhé roky poklidné město jménem Panhaska, postavené na ruinách z dob Šogunátu, na úrodné mýtině uprostřed těžko prostupných džunglí, dva týdny cesty z Nexu lodí po Šedé řece se pyšní vysokými věžemi a stavbami z bílé žuly a pískovce. Od dob před třema sty lety, kdy byl uzavřen jadeitový důl, věnují satrapové ze vznešeného rodu Katak městu pramalou pozornost. Vláda Panhasky má dlouholetou tradici v triumvirátu mezi Tyranem, jež udržuje armádu, Patriciji, kteří pod patronátem Nexu spravují obchod, a Akademií, která se právem honosí titulem centrem vědění v širokém okolí. To vše pod opatrným dohledem Satrapy, kterému jen stačí v Panhasce jemnými doteky udržovat rovnováhu sil.
Nicméně poklidné časy jsou u konce. Po zdánlivě věčné vládě Šarlatové císařovny se trůn náhle uvolnil a na Prahu zavládl chaos. A do toho všeho se ještě začaly objevovat dlouho zapomenuté anatémy!