Získávání eXPů

Oficiální (pravidlové) získávání eXPů:

Účast:

 • 4 eXPy, jedná-li se o sezení předem naplánované na 4-5 hodin. Za krátká sezení se udělují 2 eXPy, za dlouhá 6 eXPů (tam jde o předem plánovaných 6-7 hodin).
  Bonus:
 • Na konci Vypravěč udělí 1 eXP hráči, který dobře hrál (ať už něčím rozesmál ostatní nebo dobře roleplayoval).
  Stunt:
 • Když se někomu podaří opravdu zajímavý (tříkostkový) stunt, může se tento hráč jednou za sezení rozhodnout, že si místo esence nebo vůle vezme 1 eXP.
  Příběh:
 • Za splnění nějakého příběhového cíle (mělo by se rozdávat jednou za 3-8 sezení) je 5 eXPů.
  Dlouhá odmlka:
 • Pokud se ve hře přeskakuje dlouhá doba (měsíce, roky), lze dát postavám zkušenosti podle stáří a uplynulé doby. Viz tabulka:
Věk Max. esence eXPy ročně2 Základní eXPy3
od exaltace do 991 5 10 nic
100 – 249 6 5 + (100 – věk při exaltaci) x 10
250 – 499 7 4 + 750
500 – 999 8 3 + 1000
1000 + 10 2 + 1500

1 začínající s věkem při exaltaci

2 pouze půlku, pokud uplynou 3 roční období; nic, pokud méně

3 orientační eXPy pro postavy začínající s tímto věkem

Další (home rule) získávání eXPů:

Skupinové eXPy:

 • Skupina dostane 1 skupinový eXP na konci každého sezení. Tyto eXPy si mezi sebe mohou kdykoliv rozdělit.

Aktivita na wiki:

 • Zaregistrování své postavy na wiki se základním popisem a portrétem (5 eXPů). Každá další postava (2 eXPy).
 • Za rekapitulaci minulého sezení z pohledu své postavy (2 eXPy za sezení).
 • Za připsání relevantních informací na wiki (1 eXP za cca 100 slov, max 10 eXPů za sezení).
 • Za smysluplné prohlubování životopisu své postavy (1 eXP za sezení).
 • Za vypsání vlastností pro NPC, jež hraje nějakou roli ve hře a je zatím bez vlastností (2 eXPy za NPC, maximálně 2 NPC za sezení).
 • Za vypsání vlastností pro NPC, které se ve hře ještě neobjevilo (1 eXP za NPC hned, 1 eXP poté, co se objeví, maximálně 2 NPC za sezení).

Aktivita při hraní:

 • Za asistenci vypravěči (zapisování soubojů) (2 eXPy za sezení).
 • Za zlepšení kvality hraní pro všechny (zajištění prostor, občerstvení) (maximálně 2 eXPy za sezení).
 • Za jiné užitečné vychytávky při hraní (1 eXP za vychytávku, maximálně 2 za sezení).
 • Za slušné a správné upozornění vypravěče na chybu (1 eXP za chybu, maximálně 2 za sezení).

Nové postavy:

 • Pokud se stane, že nějakému hráči zemře postava, pak si na novou postavu přenáší veškeré své osobní eXPy a 75% eXPů za účast, příběh a dlouhé odmlky.
 • Pokud začíná hrát nový hráč, pak nová postava dostane 75% z maximálních možných eXPů za účast, příběh a dlouhé odmlky v kronice.
 • Nové postavy nemusí řešit čas uplynulý tréninkem. Ale je nutno vysvětlit kde se postava naučila kouzlit (pokud kouzlí).

Exalted___Issue_3_Powerfoil_by_UdonCrew.jpg

Získávání eXPů

Dějiny Panhasky zed_vesely