Tvorba nové postavy (Character creation)

V kampani jsou povolené:
Solár, Lunár, Sidereál, Terestriál, Geroj

Nepovolené:
Infernál, Alchemikál, Abysál

EXPy do začátku:
Pokud by měla postava mít již do začátku nějaké eXPy (body zkušenosti), pak doporučuji projít získávání eXPů a ceny v eXPech.

Exalted_Coloring.jpg

Tvorba nové postavy (Character creation)

Dějiny Panhasky zed_vesely