Trénink

Trvá čas a stojí eXPy, než se postavy něco nového naučí.
Předpokládá se, že mají učitele, pokud ne, délka tréninku se zdvojnásobí.
Předpokládá se, že trénují 8 hodin denně 6 dní v týdnu, pokud ne, délka tréninku se poměrně prodlouží. Intenzivnější trénink nezkracuje čas. Trénink se dá přerušit cca na měsíc, bez toho, aby bylo nutné začít od začátku.
Soláři nepotřebují trénink učí-li se svou kastovní nebo oblíbenou dovednost.

Exalti si mohou zvednout esenci až na 3 okamžitě. Vyšší esence vyžaduje meditaci a dlouhou pouť. Pro Soláry typicky na nějaké místo asociované se sluncem, třeba horu nebo poušť. Tam musí postava trénovat a meditovat měsíce. Po dobu délky lidského života nelze zvýšit esenci nad 5.
Charmy se chovají podobně jako dovednosti (2x čas bez učitele). Vytváření nového charmu trvá 4x tak dlouho, jako naučení se existujícího.
Na kouzlo je potřebá mít text kouzla, tiché místo na studium a odlehlé na zkoušení. Vytváření kouzla trvá čas podle kruhu. Terestriální 1 měsíc, celestiální 2, solární 3. Bez vybavení je to v letech. Automaticky se čas zdvojnásobuje (bez učitele).

Ceny vlastností v eXPech, doba tréninku:

Vlastnost cena v eXPech1 doba tréninku2
Atribut SH x 4 SH měsíců
Oblíbená / kastovní dovednost SH x 2 – 1 okamžitě
Jiná dovednost SH x 2 SH týdnů
Nová dovednost 3 3 týdny
Specializace5 3 3 týdny
Pozadí6 3 -
Esence do 3 SH x 8 okamžitě
Esence nad 3 SH x 8 SH měsíců
Ctnost3 SH x 3 okamžitě
Síla vůle SH x 2 okamžitě
Oblíbený / kastovní charm 8 (min. dovednost) dní
Nekastovní charm 10 (min. dovednost + min. esence) dní
Nesolární charm4 16 (min. dovednost + min. esence) týdnů
Kouzlo (obíbený / kastovní Okult) 8 (úroveň kruhu) dní
Kouzlo (nekastovní Okult) 10 (úroveň kruhu) týdnů

1 SH = staré hodnocení (před zvýšením).

2 s učitelem.

3 nemá vliv na sílu vůle.

4 pouze kasta Zatmění.

5 maximálně 3 body specializace na jednu dovednost (ale může to být stejná specializace vícekrát). Lze koupit další body do stejné dovednosti za sníženou cenu 2 eXPů, ale jedna stará specializace je ztracena. Alternativně, lze vyměnit 1 bod specializace v dovednosti za jiný jedenkrát za příběh.

6 v průběhu downtime (odpočinek) postav, lze kupovat body v pozadí. Pozadí získaná jinak během hry je potřeba doplatit.

training.jpg

Trénink

Dějiny Panhasky zed_vesely