Thaumaturgie - obecná pravidla

UMĚNÍ THAUMATURGICKÉ
Pozn. zpracovatele: Informace o Thaumaturgii se nalézají ve více knihách a navzájem se na sebe odvolávají. Toto je plná verze vzniklá kompilací všech. Úvodní část týkající se historie není plným překladem, jedná se o výtah pro základní orientaci.

Exaltovaní pohlcují ohromné rezervoáry mystické energie a usměrňují ji, aby konali legendární zázraky. Thaumaturgie postrádá syrovou sílu Charmů a kouzel Exaltovaných, ale je obsažena v přírodních zákonech a zákonitostech Stvoření. Smrtelníci, kteří chápou, jak ovlivnit existující vzorce Esence světa, mohou konat menší zázraky, aniž by uměli kontrolovat Esenci jako Exaltovaní. Za pomocí správných postupů, thaumaturg může povolat mrtvé předky, vyvolat perfektní světský nástroj či zbraň, namíchat alchymistický lektvar, který zpomaluje stárnutí. Komunita bez vědmy nebo mudrce, jejichž rituály usnadňují komunikaci s bohy, léčí nemocné a ochraňují před zlem, je vzácností.
Jako jedny z posledních bytostí Stvoření, lidé nemohou tvrdit, že by vynalezli thaumaturgická Umění. Nicméně stali se jejich nejpočetnějšími uživateli. Černě opeření, k zemi připoutaní alauni vyhynuli při prvotních válkách, rasa mago-vědců s trojúhelníkovými hlavami, jež uctívala Autochtona, rozhněvala svého patrona s fatálními následky ještě mnohem dříve. Nespočetní bohové provádějí rituály k udržení Stvoření, ale obvykle znají pouze několik Procedur podle své přirozenosti. Exaltovaní mohou umění praktikovat, ale běžně opomíjejí své studium ve prospěch mocnějších Charmů a kouzelnictví.
Studenti thaumaturgie hledají magické poznání a za uplynulá milénia je mnoho k poznávání. Ze síní Yu-Shanu po ruiny alaunů a Dračích králů, pradávná tajemství čekají na znovuobjevení. instruktážní texty se pohybují od chrámových svitků z Velkých vidlic nebo Neposkvrněného řádu po magotechnické svitky Prvního věku a Šogunátu.

Thaumaturgie – obecná pravidla (Exalted – Core Rules)
Exaltovaní vládnou mocí svých Charmů a kouzel, o nichž se obyčejným smrtelníkům ani nesní. Přesto se smrtelní mudrci. vědci, svatí muži a šamani mohou naučit menší zázraky, které je staví nad jejich okolí. souhrnně se tato magie v textech Prvního věku nazývá thaumaturgie. A mezi magickými obory je jedinečná tím, že její rituály se odvíjí od skrytých pravd přírodních zákonů a zákonitostí Stvoření. Tam, kde Charmy způsobují nové stavy a události prostřednictvím esence, thaumaturgické rituály usměrňují existující Esenci světa do vzorců, ke kterým přirozeně tíhne, čímž se vyhnout nutnosti používání osobní Esence. Thaumaturgie kompletně selhává tváří v tvář kouzlům Exaltovaných a jakákoli forma kouzelnické či nekromantické antimagie kompletně ničí všechny formy thaumaturgického efektu nebo začarování bez zpětného rázu roztříštěné Esence.
Studium thaumaturgie se dělí na Umění, které fungují jako okultní specializace. Postava může studovat tolik Umění, kolik chce, každé Umění si může koupit 3×. Každý nákup této specializace se nazývá Úroveň – Novic (+ 1), Adept (+ 2) a Mistr (+ 3). Naučení se každého stupně vyžaduje náležitou Úroveň Okultu, takže Novic – Okult 1, Adept 3 a Mistr 5. Každý rituál v rámci Umění vyžaduje určitou Úroveň (0-3). Procedury s Úrovní 0 jsou nazývány Učňovské a vyžadují pouze, aby postava měla aspoň Okult 1. Postavy nemohou aplikovat víc než +3 kostky specializace na hod Okult, bez ohledu na to, kolik Umění studují. Stejně tak nemohou přidávat tečky thaumaturgické specializace k hodům na Okult, pokud se tento hod thaumaturgie netýká (Charmy, kouzla). Stejně tak okultní specializace, které nejsou thaumaturgickými Úrovněmi se nepřičítají k thaumaturgickým hodům.
Alternativou k naučení plné Úrovně je možnost naučit se jednotlivou proceduru – rituál, který se postava naučila zpaměti, aniž by porozuměla teorii kolem. Každá Procedura stojí 1EXP (nebo 3 procedury za bonusový bod při tvorbě postavy). Např. postava normálně potřebuje Úroveň Adept ve Vyvolávání démonů, aby přivolala jakýkoli druh démona z Prvního kruhu Malfeasu. Pokud se postava naučila rituál výlučně na vyvolávání Krvavých opic, bude se jednat o proceduru Vyvolej Erymantha. Postava se může naučit procedury v rámci jakékoli Úrovně, ale pro Úroveň Adept musí mít Okult 1, pro Úroveň Mistr Okult 3. Na rozdíl od plné Úrovně Umění, naučená procedura nedává bonus k hodu na magii. Pokud se postava naučí Úroveň, z níž už zná nějaké procedury, ztrácí tyto procedury a získává odpovídající Úroveň a EXP vynaložené původně na pořízení procedur. Takže nadějný infernalista, který se naučil vyvolávat erymanthoi a neomah pomocí procedur, získá po naučení Úroveň Adept ve Vyvolávání démonů zpět 2EXP.
Úrovně v thaumaturgických Uměních nestojí (EXP i výcvikový čas) stejně jako normální okultní specializace. Místo toho stojí 10 EXP nebo 5 bonusových bodů každý. (Pro postavy s Okultem jako kastovní či oblíbenou Dovedností je cena zredukována na 8EXP/4bb.) Úroveň Novic trvá k naučení 1 měsíc, Adept 2 měsíce a Mistr 3 měsíce. (Pro postavy s Okultem jako kastovní či oblíbenou Dovedností je čas zredukován na týdny.) Procedury vyžadují k naučení 1 týden (1 den pro postavy s Okultem jako kastovní či oblíbenou Dovedností), postavy se nemohou naučit Úroveň bez tutora nebo instruktážního manuálu, pokud nemají Okult 5, v kterémžto případě se tréninkový čas protahuje na roky.
Kdykoli postava používá Umění, rituál vyžaduje exotické okultní ingredience, které jsou zničeny, pohlceny či jinak znehodnoceny. Zdroje vyžadované pro ingredience jsou obvykle: 0 – Učeň, 0-1 – Novic, 2-3 – Adept, 4-5 – Mistr. Cena klesá o 1 ve velkých městech nebo v oblastech přirozeného výskytu dané ingredience. Cena stoupá o 1 (do max. Zdroje 5), pokud se ingredience přirozeně vyskytuje na opačné straně Stvoření (př. jižanský thaumaturg koná rituál vyžadující vzácný ledovcový lišejník ze Vzdáleného Severu). Použití skvělých nebo jedinečných ingrediencí, např. exotických pro tvorbu artefaktů, přidává 1-3 kostky. postava musí mít laboratoř, dílnu nebo pracovnu plnou vícenásobně použitelných nástrojů, aby mohla praktikovat thaumaturgii spolehlivě, Učeň – Zdroje 1, Novic – Zdroje 2, Adept – Zdroje 3 a Mistr – Zdroje 4.
Exaltovaní a další uživatelé esence mají značnou výhodu při používání thaumaturgie, protože mohou sílu ruituálů posílit přímo svým duchem, místo aby mámili zrnka Esence z bizardních formulí, krve a činidel. Za každé dvě Zrnka esence se cena (Zdroje) rituálu redukuje o 1. Tato útrata nijak neovlivňuje nutnost rituálního chování, pouze vyřazuje potřebu surovin a nástrojů. Například rituál na Úrovni Adepta s cenou za zničitelné ingredience 2 a znovupoužitelné ingredience 3 by stále Exaltovaného celkem 10 Zrnek, aby nemusel použít nic z toho. Navíc každý rituál vyžaduje, aby thaumaturg utratil bod Vůle ve finálním okamžiku čarování, jenž nelze nahradit Esencí. Pokud na rituálu spolupracuje více trénovaných thaumaturgům používají se pravidla omezené spolupráce.

Vymýšlení nových rituálů
Uvedené rituály jsou pouhým příkladem thaumaturgických ritů praktikovaných ve Stvoření a thaumaturgové dál vynalézají nové procedury. Postava, která chce vynalézt komplet nový rituál potřebuje aspoň 10 teček rozdělených mezi Lore, Occult a jednu další Dovednost (abilitu), která je relevantní podle zamýšleného účelu rituálu. Např. rituál, který zbrani udělí nějakou vlastnost, bude vyžadovat Craft (Fire), zatímco nová alchymistická droga nebo jed budou vyžadovat Medicine. Aspoň jedna Dovednost musí mít hodnotu Úroveň nového rituálu + 2.
Postava stráví měsíce ve vhodném zařízení pro výzkum, zkouší různé ingredience a ceremoniální postupy. Samozřejmě „výzkumné zařízení“ závisí na druhu Umění – alchymista pracuje v laboratoři, pro komunikaci s duchy se pracuje s obětinami, oltáři, hymny, tanci a dalšími náboženskými parafernáliemi ve svatyni či přírodě.
Každý měsíc výzkumu stojí Zdroje (Úroveň rituálu + 1). Za každý měsíc si thaumaturg hází (Intelligence + Lore), obt. (Úroveň rituálu + 1). Thaumaturg uspěje, když nahromadí počet úspěchů rovný (5+Úroveň rituálu x 5). Jakýkoli botch při ext. hodu nicméně znamená zásadní chybu ve výzkumu. Postava se nemůže o vymyšlení rituálu znovu pokusit, dokud si nezvedne hodnotu aspoň jedné relevantní Dovednosti o 1.
Jen proto, že thaumaturg má relevantní Dovednosti a definoval účel rituálu. neznamená to, že příslušný rituál může být vynalezen. Některé věci prostě nejsou možné. Např. alchymisté sestavili tucty receptů na žlutý jadeit a každý pokus selhal, když se jej snažili převést komukoli jinému.

Thaumaturgické tradice
Umění astrologické (Astrologie)
Umění alchymistické (Alchymie)
Umění mrtvých (Umění Léthé)
Umění počasnické
Umění vyvolávání démonů
Umění vyvolávání elementálů
Umění očarování
Umění hospodářské
Umění komunikace s přírodními duchy a bohy
Umění geomantické (Geomancie)
Umění ochrany a exorcismu

Překlad a zpracování: Eva

Thaumaturgie - obecná pravidla

Dějiny Panhasky zed_vesely