Sociální souboj (Social combat)

Sociální souboj a vy:
Stvoření je plné epických údělů. Eposy samotné jsou plné pohnutých proslovů a emotivních rozkolů za uzavřenými dveřmi, jež rozhodují o osudech národů. Duše lidí ve Stvoření jsou často strženy horlivou debatou. Tato pravidla popisují činnost charismatických jednotlivců když se plnou vahou své přesvědčovací síly zastanou nějaké myšlenky.

Postavy okamžitě vědí, stanou-li se součástí sociálního souboje—každý je schopen poznat, že se jej někdo snaží do něčeho vnutit. Na Exalty, kteří se budou pokoušet získat svým nadlidským umem konvertity a služebníky, bude nahlíženo, jako že používají nadpřirozenou moc a brzy se setkají se záští. Heroičtí smrtelníci získají vzezření proroků, či dobrodruhů a mezi lidmi se stanou populárními, či nepopulárními, v závislosti na momentálních trendech. Křoví (extras) se většinou do sociálního souboje necpe.

Každopádně tato pravidla tu nejsou od toho, abyste se dohadovali, kam se půjde na večeři. Jsou tu na to, abyste mohli někoho vmžiku konvertovat na svou stranu nebo díky vyhrané debatě určit strategii země pro nadcházející válku. Ano, lze je použít na drobné věci, leč nezbytné věci, jako třeba zastrašení hlídače na mostě, přes který je nutné se dostat. Ale nikdy byste je neměli používat na řešení triviálních situací nebo běžné rozhovory. Pokud jsou použity na hádku o šatech, pak by ta hádka měla sloužit k nějakému vyššímu cíli nebo vyjadřovat osobnost postavy jako někoho, kdo ráda šikanuje ostatní.

Je třeba mít na paměti, že postavy mohou utéci od někoho, kdo se je snaží lapit v sociálním souboji nebo i takovou postavu fyzicky napadnout, aby ukončily její proslov. Ve Stvoření jsou bytosti, jejichž slova a pravdy jsou tak nebesky přesvědčivé, že si s nimi nikdo nedovolí mít delší rozhovor. A lidé ve světě jsou obecně přízniví k heroickým gestům a inspirativním proslovům. Tato pravidla vypodobňují tato fakta.

Sociální souboj je bojištěm intrikánů, politiků a demagogů. Z jistých zvláštních důvodů je systémem podobný tomu fyzickému.

Jednotka času v sociálním souboji je dlouhý tik (long tick), který trvá cca jednu minutu.

Vstup do debaty (Join debate):

 • Ve chvíli, kdy začne sociální souboj, si zúčastněné postavy hází vstup do debaty (join debate) (WITS + AWARENESS) reflexivní. Jinak funguje jako Iniciativa v souboji.
 • Překvapení v sociálním souboji představuje náhlá změna tématu od nezávazné konverzace k vážnému tématu. Ti, kteří útok nečekají, mají obranu (DV) rovnou 0. Na skrytí úmyslu se hází (MANIPULATION + SOCIALIZE) a na obranu proti překvapení (PERCEPTION + INVESTIGATION) reflexivní. Je možné znovu získat překvapení, ale je na to potřeba udělat něco nesouvisejícího s předchozí debatou (třeba změnit téma).

Akce (rychlost / postih na obranu):

 • Pohyb (0 / 0) (move) a Sprint (3 / – 3) (dash)
  To, kde přesně se postava nachází, hraje v sociálním souboji pramalou roli, pokud interagující postavy zůstávají na doslech či dohled. A proto, i když se pohyb v dlouhých ticích desetinásobí, nemá pohyb žádný význam, dokud někdo úplně neodejde. Protože se sprint považuje za normální akci, která znemožňuje odolávat vlivům, použití sprintu se obecně používá právě k útěku.
 • Kryt (3 / 0) (guard)
  Postava opatrně naslouchá a čeká na správnou chvíli, aby se mohla vložit do rozhovoru. Tato akce funguje jako standartní kryt.
 • Neaktivní (3 / zvláštní) (inactive)
  Sice je nepravděpodobné, že by někdo během debaty omdlel, ale v takovém případě je neaktivní postava neovlivnitelná sociálními akcemi. Charmy, které ovlivňují postavy ve spánku, ruší postavě neaktivní status, ale ta stále zůstává neovlivnitelná sociálním soubojem. Jinak to funguje jako standartní stejnojmenná akce.
 • +Monolog / Zkoumání (3 / – 2) (monologue / study)

A_game_of_sincerity_by_GENZOMAN.jpg

Sociální souboj (Social combat)

Dějiny Panhasky zed_vesely