Síla Vůle (Willpower)

Představuje jak odhodlání, tak emoční stabilitu. Sebevědomá, motivovaná postava, co se žene za svým cílem má velkou sílu vůle. Síla vůle má trvalou (permanent) hodnotu. Když se hází na vůli, hazí se touto hodnotou. Také má momentální (current) hodnotu rovnou permanentní mínus použité vůli. Použít vůli (spend willpower) znamená odečtení bodíku z momentální vůle.

Síla vůle – Postava je…

 1. psychicky zlomená a mentálně poškozená
 2. plachá a nesmělá
 3. celkem introvertní a přespříliš opatrná
 4. trochu váhavá a nejistá
 5. nesmělá a maličko stydlivá
 6. jistá a sebevědomá
 7. extrémně neústupná a odhodlaná
 8. neochvějná a rozhoná
 9. má nervy ze železa
 10. ideál odhodlání a stability

Používání vůle:
Když postava používá vůli, znamená to, že své tělo a duši napne za hranice běžných možností. Postava může použít pouze 1 vůli za akci (tento limit se nevztahuje na vůli použitou do charmů) na aktivaci jednoho z následujících efektů:

 • Úspěch navíc – Musí se nahlásit před hodem, hod nemůže botchnout.
 • Aktivování ctnosti (virtue) – Extra kostky na hod podle ctností.
 • Odolávání mentálním silám – Lze použít vůli na odolání charmům, které přebírají kontrolu nad myslí nebo emocemi postavy.

Doplňování vůle:

 • Každé ráno po probuzení si může postava doplnit tolik vůle, kolik padlo úspěchů na hodu na přesvědčení (conviction).
 • Pokud postava provede dovedný kousek (stunt), který ji posouvá v před k naplnění své motivace.
 • Postavička může dostat vůli za zvlášť významný úspěch nebo ujištění ve svých schopnostech (např. záchrana přítele, porážka nenáviděného nepřítele, atp.)
 • Místo esence může postava dostat vůli u 2 a 3 kostkových kousků (stunt).
 • Postavě se doplní vůle na maximum na konci příběhu (určuje Vypravěč).
 • Když postava překročí mez (limit break), a nekontroluje jej, dostaneí se jí tolik vůle, kolik je ctnost, ze které pochází její vada (virtue flaw). V tomto případě může mít dočasně více momentální vůle než trvalé vůle, dokonce i vice než 10.

Nutkání:
Vypotřebuje-li postava všechnu vůli, pak se její chování řídí svými ctnostmi. Dokud nezíská alespoň jeden bod vůle, nesmí jít proti ctnosti, ve které má alespoň 3 tečky.

berserk_manga_black_swordsman_1920x1080_27324.jpg

Síla Vůle (Willpower)

Dějiny Panhasky zed_vesely