Postihy (Penalties)

Vnitřní postih (internal):

  • Obvykle je to něco, co jde zevnitř (např. strach, nevolnost, únava, jedy, drogy, bolest, či absence vhodných nástrojů), co dělá postav nějak méně schopnou.
  • Absence dovednosti dává vnitřní postih (- 2) kostky.
  • Postihy za zhoršené smyslové vnímání jsou vnitřní nezávisle na původu.
  • Vnitřní postihy odstraňují kostky z počtu kostek (dice pool), kterým se hází.
  • Bytostem s esencí 2 + nelze srazit počet kostek na méně než esence. Výjimkou jsou postihy za zranění (wound penalties) a z mnohočetných akcí (multiple actions penalties).
  • Pokud se počet kostek sníží na 0 po započítání bonusů, pak nelze hod vůbec zkoušet.

Vnější postih (external):

  • Faktory, které ztěžují nějakou akci jsou vnější. Většinou je to prostředí (např. kluzký terén, bahno, kryt nepřátel). Případně dobrovolné zvýšení obtížnosti (např. vyřezání svých iniciál na tvář nepřítele).
  • Vnější postihy odečítají úspěchy po hodu.
  • Opakovací postih: Kumulativní (- 1) vnější postih k úspěchům, které odrážejí frustraci z neúspěchu a to, že postava již vyzkoušela zjevná řešení.

bridge_rain.jpg

Postihy (Penalties)

Dějiny Panhasky zed_vesely