Komba

Poznámka: Podle errata již není třeba komba vytvářet předem a platit za ně eXPy. Nyní lze komba provádět libovolně, bez placení vůle (willpower), pokud splňují následující podmínky.

Komba (combos):
Komba mohou obsahovat pouze charmy, které mají klíčová slova (keywords) Combo-Basic nebo Combo-OK. Combo-Basic charmy mohou kombo sdílet pouze s charmy, které jsou reflexivní (reflexive). Kombo může obsahovat více než 2 charmy, ale nikdy stejný charm vícekrát.
Vypravěč má vždy právo veta vůči konkrétní kombinaci, a vždy má poslední slovo v tom, jak se kombinace charmů bude chovat.

Použití komba v bitvě vytváří nezaměnitelný projev esence. Všichni přítomní ví, že exalt právě použil nějaké kombo v ten moment, kdy použije moty na aktivaci (ale neví co dělá, dokud ho neuvidí použité). Každé kombo má specifické projevy, a lze ho poznat, pokud jej někdo uvidí použité znovu.
V debatě (social conflict) nebo při dramatických akcích (dramatic actions) komba nevytváří esenční projevy, pokud žádný charm, který je součástí komba není zjevný (obvious).

Je-li v kombu obyčejný (simple) charm:
Kombo může mít jen jeden obyčejný charm.
Jsou-li v kombu zároveň doplňkové (supplemental) charmy, pak se musí vztahovat právě k tomuto obyčejnému charmu.
Je-li v kombu zároveň charm na extra akce (extra actions), musí exalt v každé této extra akci použít právě tento obyčejný charm. Charm na extra akce i obyčejný charm musí být ze stejné schopnosti a musí být schopen dávat vhodný typ akce.

Je-li v kombu doplňkový (supplemental) charm:
Není limit na počet doplňkových charmů v kombu.
Pokud v kombu není obyčejný charm, pak musí tento doplňkový charm ovlivnit všechny nereflexivní akce, které postava provádí, a které takto ovlivnit lze.
Může se vztahovat i na reflexivní, permanentní a akce vzniklé z reflexivních charmů (např. protiútoky).

Je-li v kombu reflexivní (reflexive) charm:
Není limit na počet reflexivních charmů v kombu.
Tento charm lze použít na jiné součásti komba nebo naopak, pokud to lze udělat.

Je-li v kombu charm na extra akce (extra actions):
Kombo může mít pouze jeden charm na extra akce.

Permanentní charmy nelze použít do komba, ale efekty permanentních charmů se mohou vztahovat na charmy v kombech.

Exalted___Issue_1_Powerfoil_by_UdonCrew.jpg

Komba

Dějiny Panhasky zed_vesely