Esence (Essence)

Esence je snad nejdůležitější vlastnost v Exaltech. Ve formě energie, esence je životem, dechem, mocí. Je základní, vším pronikající životní silou Stvoření. Ve formě herního atributu popisuje mocnost ducha bytosti a její kouzelnou sílu. Čím více teček, tím mocnější je duše. Bytosti, které jsou schopny užít svou životní energii k provádění zázraků, mají tím větší sílu, čím vyšší je jejich Esence.
Esence se dělí na “zrnka” (motes), logicky i magicky nedělitelné jednotky.

Pravidlové efekty:
Čím vyšší Esence, tím těžší je ovlivnit bytost kouzly. Navíc určuje, kolik motů esence má k utracení.
Průměrná osoba či zvíře má Esenci 1.
Obecně mají magické bytosti Esenci 2, stejně jako sotva znovuzrození Soláři.
Starší Dragon-blood může mít 6 nebo i 7.
Vyspělý Celestiální Exalt přes 1000 let má nejspíš 7 nebo 8.
Maximální esence je 10.

Snad nejviditelnějším efektem je Exaltova anima (duše). Když provádějí zázraky bohové, ač jsou nenápadné, či okaté, samotný bůh je použitím esence nezměněn. Exalti však nejsou plně v souznění se svou mocí, mimo jiné proto, že tolik z té síly je spoutáno nesmrtelným jádrem v jejich nitrech.
To je důvodem proč mají Exalti dvojí zásoby esence – vnitřní a vnější.
Vnitřní (personal) je osobní esence, nad kterou má Exalt plnou kontrolu. Využití této esence nezanechává žádné stopy, pokud postava nepoužije nějaký zjevný (obvious) Charm.
S vnější (peripheral) esencí je to jinak. Tato okrajová esence je ovládána jen nedokonale čistou mocí Exaltace postavy.

Exaltům, kteří spotřebovávají esenci ze své vnější zásoby se rychle rozzáří aura, která se nazývá animová standarta (anima banner). Čím víc esence se uvolní, tím více září. Tyto aury se přirozeně vyskytují jen při používání vnější esence, ale Exalt používající vnitřní esenci se může rozhodnout, že ji nechá uniknout do animy a posílí tím svou auru.

Získávání esence:
Exalt nemůže získávat esenci, pokud dělá nějakou vyčerpávající činnost (boj, většina manuálních prací, cestování po svých, atp.).
Pokud je v klidu, ale nevypne úplně, doplňuje si 4 moty za hodinu (např. sledování uměleckého představení, procházka na mostě nebo konverzace s dvořanem).
V úplném klidu si doplňuje 8 motů za hodinu (spánek, lázeň, masáž).
Nejdříve se doplňuje vnitřní, až pak vnější.
K tomu navíc se přičítají Chrámy a Kulty.

Předpokládá se, že postavy začínají hru s plnou zásobou esence.

Animová standarta:1
(1-3): Kastovní značka se třpytí a je vidět z některých úhlů. (PERCEPTION + AWARNESS) standartní obtížnost. Exalt může normálně používat STEALTH a může se skrývat charmy bez postihu. Tento efekt vydrží zhruba hodinu poté, co Exalt přestal používat vnější esenci.|
(4-7): Kastovní značka jasně září a prosvítí cokoliv, čím je zakryta. Nelze Exalta zaměnit. Všechny schovávací Charmy vč. otupování smyslů Noční kasty selhávají. STEALTH lze stále použít, na schování v přirozeném krytu, ale má + 2 obtížnost.
(8-10): Exalt je obklopen jiskřivou aurou, která je dost jasná na to, aby se při ní dalo číst. Kastovní značka je vpálená do čela jako cejch. STEALTH je nemožný.
(11-15): Exalt je zahalen v zářivou hranici esenci, která plápolá od chodidel až po minimálně stopu nad hlavu. Objekty vystavené této záři mohou blednout, jako by byly vystavené slunci po mnoho dní. Exalt je vidět na míle daleko. Vydané světlo je dostatečné na čtení v dosahu vrhu oštěpem.
(16 +): Exalta obklopuje nebo se za ním vznáší, planoucí obrazec specifický pro jeho osobu. Tento efekt zaniká při jakékoliv akci, při které Exalt nepoužil vnější esenci, ale objeví se opět hned jak se tak stane.

1 Až na efekt (1-3) a (16 +) spotřebované esence, aura opadá o jeden stupeň za scénu, či 20 minut (když jsou scény dlouhé). Soláři mají zářivě zlaté animy, které odráží původ jejich moci.

Noth-Anima-Banner.jpg

Esence (Essence)

Dějiny Panhasky zed_vesely