Důvěrnost (Intimacy)

Postavy mohou mít něco, čemu jsou loajální, aniž by to bylo tak důležité jako jejich hlavní motivace. Tyto podružné motivace se nazývají důvěrnosti (intimacies). Důvěrnosti jsou používané ve formě podstatných jmen—mohou to být osoby, místa, ideály nebo jakákoliv jiná věc—ke které postava něco cítí.

Za normálních okolností je maximum důvěrností rovný (COMPASSION + WILLPOWER). Ale lze je ztrácet a získávat. Jsou důležité pro sociální souboj, kde důvěrnosti omezují možnosti manipulace s postavou (nebo naopak poskytují příležitosti). Existují charmy, které s důvěrnostmi zacházejí.

Začínající postavy mohou mít až svůj maximální počet důvěrností.

reunion.png

Důvěrnost (Intimacy)

Dějiny Panhasky zed_vesely