Chrám, doména, silokam

Doména:
Domény jsou místa ve Stvoření (Creation), kde ve víru prýští čistá esence nějaké povahy (charakteru). Síla a povaha takovýchto vírů se od sebe může velmi lišit. Povaha může mít třeba elementální aspekt, nebo může být lunární, či solární, nebo může dokonce poskvrněná silami Podsvětí (Underworld). Každá doména je zasvěcená právě jednomu povahovému aspektu (solární, lunární, jeden z pěti terestriálních elementů, sidereální nebo abysální).
Domény, esenční víry, jsou jakési nýty ve struktuře Stvoření, které je udržují takové jaké je. Pro běžná stvoření jsou divokými zdroji síly, překypující nevyužitou mocí a plná nebezpečí. Ti, kteří nejsou pány své vlastní esence, jsou po dlouhodobém vystavení okolní divoké esenci přeměňováni. Obyčejní lidé se těmto místům vyhýbají, kvůli obavám z mutací. Bytosti, které dokážou s esencí zacházet se dokáží na tento vír naladit (attune) a sát jeho nezměrnou sílu.
Pouze smrt dokáže přervat naladění k doméně a k jedné doméně může být naladěn jen jeden. Poté, co je naladěn k doméně, se uživatel esence stává vděčným cílem těch, kteří touží po této moci.

Chrám:
Vhodně nadaný učenec – architekt má možnost přetvořit oblast domény, aby zkrotil její geomantickou moc, a tím vytvořit chrám (manse). Kdysi, v Prvním věku, byly chrámy pevnostmi Solární rady (Solar Deliberative) a základnami její moci. Chrámy postavené později též sloužily jako vojenská zařízení a jako takové jsou velmi dobře stavěné. Slovo chrám evokuje v myslích obyvatel Stvoření představu mocné pevnosti. Nicméně chrám jako takový představuje pouze geomantické spoutání domény a lze jej postavit mnoha způsoby.
Vlastní podoba chrámu může být cokoliv od mocné věže zastřešené orihalkem po háj stromů, precizně vysázený tak, aby ovládl moc země. Nezávisle na tom v jaké formě, pokud je chrám postaven správně, tak se v okolní již nebudou stávat nezřízené zázraky a místní obyvatelstvo nebude mutovat v tvory, kteří nejsou schopni přežít mimo vliv domény.

Silokam:
Vlastník chrámu se na něj může naladit stejně jako na doménu. Nicméně k chrámu se může naladit vícero jednotlivců a společně tak čerpat tuto sílu. Navíc v chrámu vznikne silokam, křišťálový esenční uzlík, zhruba o velikosti slepičího vejce, vytvořený z čisté síly domény. Bytost naladěná k chrámu, nesoucí silokam může z chrámu čerpat esenci i na dálku. Navíc je-li silokam zasazen do zvlášť vyrobeného šperku, stává jakýmsi talismanem, jehož nositel je obdařen nějakým zázračným účinkem. A konečně, některé obzvláště mocné artefakty jsou silokamy poháněny.

Pravidlově:
Chrám (Manse) je výhoda (advantage), konkrétně pozadí (background).
Uvnitř naladěného chrámu nebo domény postava získává 4x úroveň chrámu či domény esence za hodinu.
Postavy ovládající doménu v ní mohou postavit chrám.
Ke každému chrámu je i silokam, který dává 2x úroveň chrámu esence za hodinu, i když je mimo chrám. Navíc lze tento silokam vložit do artefaktu pro schopnosti navíc.
Lze si toto pozadí vzít vícekrát. Každé představuje jiný chrám / doménu.

Tečky:

  • Chrám – 1 úroveň za 1 tečku.
  • Doména – 1 plus 1 úroveň za 1 tečku (Maximum úroveň 5 na 4 tečkách).

manse.jpg

Chrám, doména, silokam

Dějiny Panhasky zed_vesely