Tag: Immaculate

Results

  • [RIP] Mnemon Karas Kaožar

    Kaožar je věrným členem imakulátního řádu se vším, co k tomu patří. Příčí se mu politické hrátky rodů, včetně toho svého. Ač se zdá, že Hon je v posledních letech oslaben, poněvadž čím dál méně terestriálů dbá své svaté povinnosti chránit Práh před Wyldem …