[RIP] Lucius Šeng

Předchozí ministr Cest. Zavražděn neznámým asasínem.

Description:

Starší muž, kdesi v padesátém roce života. Nosí nevýrazné decentní oblečení. Má vypilované vyjadřování a své patricijské povinnosti bere vážně.

Bio:

Byl hlavou Ministerstva Cest, jež spravuje pozemní cesty vedoucí do Panhasky a vybírá mýtné za obchodní artikly procházející libovolnými branami města. Po několika měsících skrytých bojů pod rozlišovací schopností běžných obyvatel města, byl ministr Šeng zavražděn a jako svého nástupce určil Ailliu.

[RIP] Lucius Šeng

Dějiny Panhasky zed_vesely