Dějiny Panhasky

Ze záznamů nepřátelského generála

city_burning_by_supafly_01-d4a7i2l.jpg
Současné minimum eXPů: 72

Můj plán s povstáním otroků se vydařil na sto procent. Mým mužům se podařilo zničit Gildovní sýpky, zásoby munice a jídla, a západní bránu a vyvést sympatizující otroky ven z města a nadále otrávit hlavní zdroj vody ve městě. Poté, bez jakéhokoliv odporu ze strany městského sboru dokázali odejít na venkov shromažďovat další posily pro mou hlavní sílu, která již pochoduje z jihu. To jsem ani nečekal.

Tyran je přesně tak neschopný, jak se původně zdálo. Jenom spoléhá na svého generála a sám není schopen o ničem rozhodnout. Stačil tak nanejvýš na to, aby obešel místní dódža a zkusil zrekrutovat studenty.

Na to, jak jsem se původně obával dynasta Jerrina, se zdá, že více svou vznětlivostí připomíná Terestriála, než Solára (natož Eklipsu). Před vlastními muži a nejvyšším velením shazoval a křičel na generála, což jistě ještě více podrylo morálku mužstva. To je dobré. Šihami se pokusila zavraždit jeho dceru, nelegitimní “Satrapu” města. Sice neúspěšně, ale to ani nebyl náš cíl. Stejně ji téměř nikdo nerespektuje a hádám, že už kolem ní čmuchá Říše. Špiónů tu mají dost.

Nasrin, Zenit, se více obává o svou rodinu, než o osud města, a odcestovala do Žulového hradu, kde přebývají její muž a dítě.

Podle mých zpráv Aillia zavraždila několik členů Městské rady, ale nechala jednoho uprchnout, čímž podlomila jakýkoliv možný jednotný odpor ze strany ministerstev nebo Gildy (Které jsem se taktéž obával.) Ani se nepokusila nějak převzít moc a Koncil se rozpadl. Kdybych nevěděl lépe, řekl bych, že s námi spolupracuje. Až zjistím, který ministr uprchl, vyšlu Šihami, aby s ním dohodla spolupráci. Myslím, že bude víc než nakloněn mému návrhu.

Celý Kruh není ani schopen se na ničem shodnout. Místo, aby se v ohrožení spojili, jak jsem předpokládal, a kladli tuhý odpor, tak každý začal jednat na svou pěst. Dokonce se jim podařilo nějakým záhadným způsobem si znepřátelit značnou část Akademie (Myslím, že to bylo tím, že provedli několik věcí “na truc” Akademii, poté, co Akademie odmítla jejich protinávrh, jako například to, že vytvořili vedle Akademie další, vlastní, zdroj vody, bez jakékoliv porady s Akademií. Zaúkoloval jsem Šihami, aby se s Děkanem pokusila vyjednat podmínky spolupráce.) Pořád přemýšlým, jestli to není past. Všechno jde totiž až příliš dobře.

Ale nesmím je ještě podceňovat. Například mi chybí zprávy o pátém členu Kruhu. Získali také několik spojenců. Konkrétně do města doplula loď s třiceti pozuby ozbrojenými Legionáři ze Sedmé. Za předpokladu, že se nám v bitvě podaří tuto jednotku zničit, pak již další spolupráce s Lukšou nehrozí. Samozřejmě, přesně jak jsem čekal, se dohodli s Vévodkyní. Jak hluboko ještě uvidím Soláry klesnout?

Mám vážné obavy o budoucnost Stvoření, pokud by se nechala v rukou těchto “Solárů.” Jak jsem si myslel, bude lepší, když se o Gáju postaráme sami, zatímco tito “Zlatí králové” se mohou plácat jako ryby na suchu někde jinde, kde snad budou schopní nalézt alespoň sami sebe.

Comments

zed_vesely

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.