Dějiny Panhasky

Vlk vypravuje

aneb bajka o Vlkovi a Sojce v podzemí

Neštěstí nechodí po horách ale po lidech. Respektive po mně. Sotva jsem jakž takž zvládl zakamuflovat ten strašný debakl se Satrapou a skupinou Anathém, objevil se další problém. Tedy, PĚT problémů jménem Wyld Hunt.
Byl jsem vyslán svým pánem, abych se pokusil minimalizovat škody pro město a udělat pár návrhů. Ale ti zatracení arogantní Dragonbloodi vůbec nereagovali.
A pak ten zbrkloš Kathak Kašin, syn zesnulého Satrapy, se vydal ven na vlastní pěst, kde ho Anathémy sejmuly na cestě do podzemí – bohové vědí, co to bylo za ohavnost. Z toho se samozřejmě mohli ostatní podělat. Mistr Kaožar truchlil pro svého žáka, Cynis Dafen se to sice snažila dát najevo, ale sypala se kvůli manželovi, zbylí si utajeně nejspíš mnuli ruce, že se zbavili dalšího rivala.
Jako pan Sojka, znalec místních poměrů, jsem byl nucen se ponižovat a podlézat, aby mě nakonec ta čúza Cynis Dafen donutil táhnout se za třemi (!) Anathémami do podzemí. Čistě jen proto, aby mě mohla šikanovat.
(Ti exalti se snad množí dělením! Nejdřív jedna, pak druhá a pak ta ohavná nekromantka z Akademie, to si myslela, že nepoznám služebníka Prázdnoty?!)
Vedl jsem ty zasraný Drakouše za město, kde ústil další vchod do podzemí. Nesl jsem lucernu, byl nenápadný.
A pak se to zase začalo sypat…
Další nekromantka! A sejmula Vodní dragonbloodku jakousi kostěnou klecí! No, já po ní tedy truchlit nebudu.
Ostatním taky pochuchala frizúru. A pak jsme samozřemě museli narazit na tu povedenou partičku. A rozrostla se! Na pět. To se mi snad jenom zdá!
Anathémin (Ailliin) šíp skolil Vzdušného – ta holka má talent! A v tuhém boji Mistr Kaožar zabil kapitána Tyranovy stráže (Cože?! On byl taky Anathéma?) a další fešák z Jihu, kterého evidentně podrazila nekromantka. Zakroutila mu šípem v ráně, když to pěkně schytal, a myslela si, že na to nikdo nepřijde.
A byla to nejspíš ona, kdo oživil bojové golemy, ktří převálcovali načatého Kaožara i tu mrchu Dafen, která se nakonec rozhodla utéct. No, nestihla to, holka, nestihla.
Počkal jsem na noc, abych společně s Ailliou oddělal tu ohavnou nekromantku. Tohle si přece nenecháte v zádech!
Ve spánku jsme ji překvapili, ale stejně ta mrcha byla tuhá jak stará podrážka. To už tak jednou mrtví bývají Než stačila umřít, proklela nás a vyvolala Stínovou zemi, aby se rozšířila podzemím.
Nastal čas utíkat.
Sotva jsme vylezli na povrch – my se rozumí já, Aillia a Nasrin – za městem a jakž takž se dali dohromady, abychom se mohli vrátit, uděřilo další neštěstí. Tyran byl mrtev. Nejdřív se tvrdilo, že to byly Anathémy (Už zase?!), pak z toho vylezlo zemětřesení a zavalení zdí (takže Anathémy), ale nikdo si vlastně nepamatoval, že by to viděl.
Hm… podezřelé! Tomu se budu muset trochu podívat víc na zoubek.

Se zvolením nového Tyrana se to ve městě začalo zhoršovat. Říše upadá a požírá své děti, špehové a zločinci se množí v ulicích a nepomáhá ani každonoční čistka. Dynasti, Neposkvrnění, konkurenti z Gildy, Lookshy… všichni sem lezou a ten pablb Tyran jen medituje na tatami a podepíše každý cár papíru, který mu předloží!
Nejsem si jistý, co město čeká.

Comments

eva_holcmanova

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.