Dějiny Panhasky

Venku za branou Akademie

Pro Akademii od Mistra Amrózia

Když se před branou Akademie objevil Tyran (který mimo jiné vypadal jako by se den předem strašně opil) s Jerrinem bylo mi jasné, že je něco špatně. Ani jeden z těchto mužů rozhodně neměl být tady. Tyran se přišel zeptat jestli náhodou Akademie neví, co se ve městě děje (že mě to nepřekvapuje). Spíš se měl přijít zeptat, kdo způsobil povstání otroků a kdo je dokázal zorganizovat a motivovat natolik, aby byli vůbec schopni otrávit hlavní zdroj vody a z města utéct kdo ví kam.

Abych se dozvěděl více informací přidal jsem se k nim. Cestou k vnějším hradbám jsme byli přepadeni, ale vypadalo to spíš jako náhodné setkání, kdy nepřátelská strana ve skutečnosti nechtěla kohokoliv ze skupiny zabít. Stalo se pár věcí, co bych radši ani nekomentoval. Po tom všem šli vyhledat Generála, který vůbec neměl žádnou potřebu povstání řešit a neměl ani potřebu řešit jeho následky. Že by ho způsobil sám? Nechtělo se mi tomu věřit, ale nadcházejících pár dní mě v tom utvrdilo. Očividně Generál došel ke stejnému názoru jako já – Tyran, Jerrin i Satrapa jsou naprosto nekompetentní. Tyran ani Satrapa ani další z ministrů nedokázali město uzavřít a začít řešit problém jak s vodou, jídlem, mrtvými tak otroky vyvolaným požárem. Nebylo mi dovoleno pomoci ani návrhy, co by Tyran měl dělat. Tak jsem jen chodil za nimi a sledoval jak se situaci ‘snaží’ vyřešit. Mimoto nebyl jsem jediný kdo se přidal a tak jsem mohl pozorovat i Generála.

Díky svojí neschopnosti nechali padnout pevnosti v okolí města a ještě si většinu Akademie poštvat proti sobě. Měli by si být dobře vědomi toho, že spolupráce s námi by pro ně byla dobrá a nemuseli by hledat pomoc u nepřítele, popřípadě si poštvat proti sobě ještě někoho dalšího nebo do toho zahrnout někoho dalšího.

Očividně Aillia měla prsty v úmrtí několika členů Městské rady a jestli je stejně schopná jako Tyran s Jerrinem určitě nechala někoho uniknout ať už někoho z rady nebo někoho ze stráží. Nikdo ze skupiny nebyl schopen svolat prozatímní radu ani uspořádat jakékoliv jiné vedení. Jen se prostě sebrali a šli přemýšlet, kdo by jim tak mohl asi pomoci. Ve městě mezitím řádí anarchie a lidé rabují co můžou. Navíc ani netuší co se vlastně stalo a nespočet obyvatel se musel také mezitím přiotrávit vodou.

Z paláce se mezitím vynořil nový zdroj vody. Vzhledem k tomu, že za tím nejsme my, mají v tom prsty zbývající členové skupiny. Stačilo by chvíli počkat a zorganizovat město. Je v ideálním stavu na napadení. A to znamená, obléhání. A když je někdo bez rozumného zdroje vody a jídla, moc dlouho nevydrží.

Aby situaci mohli pomoci rozhodli se najít si spojence (a mezitím se rozpadnout). Jedním z nich je Vévodkyně pavučin a stínů. Druhým je Lukša. Nejsem si úplně jist přesně k čemu chce Tyran 30 veteránů z Lukši využít. Měl by si být vědom, že město je v ohrožení ne jenom zevnitř, ale také zvenčí. Jestli rychle nesjednotí radu a nenastolí pořádek, celé město může padnout. Už promrhali spoustu času a to ještě obchází místní doja, aby sehnali další pomoc. To neví ani k čemu tu pomoc budou potřebovat.

Je na čase zasáhnout.

Comments

youko_shiratori

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.