Dějiny Panhasky

Povstání otroků

Nepřítel před branami

negotiation_on_kaermai_by_freshpaint-d3ieg1w.jpg

Poté, co se kruh vrátil z podzemí Panhasky, zjistil, že město je napadeno.

Setkali se se satrapou a byli napadeni stínovým zabijakém, který poté opět zmizel ve stínech. Nikdo nebyl zabit. Oriana všechny vyléčila magií.

Rozdělili se. Oriana zůstala v podzemí. Aillia se věnovala Ministerstvu Cest, kde panoval chaos. Tyran, Jerrin a Akeno šli na Univerzitu. K nim se přidala ještě Nasrin, která byla bez sebe.

Na Univerzitě se shodli s děkanem, že je potřeba s nepořádkem ve městě něco udělat. K Exaltům se přidal proděkan a společně se vydali Západní cestou, kde je přepadli povstalci, odříznutí od hlavní síly. Po rychlém vítězství, došli až k bráně, kterou bránil Generál Ocelová chryzantéma.

Otroci, včetně zotročených vlčích lidí, přes noc zničili zásoby jídla ve městě a otrávili hlavní zdroj vody a pak se rozprchli na venkov.

Mezitím, překvapivě rychle padla Pevnost Zlomený tesák na jihu do rukou Divokých barbarů a kmenových bojovníků z džunglí kolem Panhasky. Jejich armáda postupovala každým dnem blíže Panhasce a cestou zabírala různá sídla.

Kruh mezitím uzavřel spojenectví s Linowankou, majitelkou dřevozpracujících manufaktur v Panhasce. Výměnou za Jadeitové talenty kruh přislíbil pomoc proti Býkovi Severu, který ohrožuje její domovinu na Severovýchodě.

S Univerzitou vyjednávání ustrnulo na mrtvém bodě, dokonce si některé taumaturgy i rozkmotřili vytvořením vodního zdroje zdarma.

S Vévodkyní Pavučin a Stínů, ambasadorkou Sličného lidu, stvrdili pozvání jejího dvoru za dodávku skleněných zbraní pro své muže.

Ve městě se zrovna zdržoval vyslanec z Lukši, který nabídl spolupráci jednotky, která byla poblíž na hlídce proti Arčečské hordě, za Jadeit (a pouze za Jadeit). Kruh souhlasil.

Nasrin se s manželem a svou dcerou schovala v Žulovém hradě, na který táhne skupina barbarů ze západu, která zabrala Lom a důl Jadeitový zub, Jerrinovu domovinu.

Tyran obešel dvě ze tří dódž ve městě. V dódžu Černý Oř, ve kterém sídlil i Gameš, se setkal s jeho matkou a souhlasil se soubojem. Pokud Tyran vydrží třicet vteřin, pomůže mu. Domluvili se na večer.

Mezitím Aillia ve vypjaté chvíli povraždila městskou radu, kterou považovala za zrádce. Vlk se pokusil situaci zahladit, ale uspěl jen částečně. Přeživší Ministr a Gildovní faktor, Šarlatový plášť, mezitím opustil město.

Preview: Říšští špióni Neposkvrněného řádu, mezitím prolezli celým městem, a chystají se na úder, ještě předtím, než bude město obleženo. Zatím se blíží armáda divochů a je již na den cesty od Panhasky. A blíží se souboj s Půlnočním stínem.

eXPy: 72

Comments

zed_vesely

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.