Dějiny Panhasky

Půlnoční Stín

Exaltí medailonky

lunar_martial_2.jpg
Dáma v nejlepších letech a nejlepších šatech z Říše. Buvol Gameš ji prohlásil za svou matku, ale stejně ji nazývají i někteří ostatní studenti. Každopádně ona i Gameš vypadají skoro stejně staří. Půlnoční Stín velice dbá na vytříbenst svého vystupování i mluvy. Poté, co ji navštívili Tyran Wong, Cathak Jerrin, Generál Ocelová Chryzantéma a Proděkan Akademie, souhlasila, že Tyranovi pomůže s jeho problémem s povstáním otroků a napadením cizími armádami, ale jen pokud jí v boji beze zbraně dokáže vzdorovat alespoň než se přesype písek v hodinách. Cathak Jerrin tuší, že něco s ní není úplně v pořádku, i přesto je souboj domluven na týž den večer…

Comments

zed_vesely

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.