Dějiny Panhasky

Oriana vypravuje

Návrat z podzemí a první dny války

Oriana_BW.jpg

Čas je ve válce ošidná věc… Buď čekáte a nic se zdánlivě neděje, nebo se semele hodně věcí najednou, takže nevíte, která bije. Vyčkávání se táhne a v bitvě se každý okamžik zdá věčností.
Poté, co nám (tedy Tyranovi a jeho suitě) oznámili, že vypukla válka a že vlastně nikdo nic víc neví, šli jsme zjišťovat, co se děje. V paláci satrapy jsme se měli setkat s mladou Satrapou, mimochodem dcera našeho kvazi-dynasta. Sotva však vešla do audienčního sálu, nepřítel seslal smrtící kouzlo. Já stačila uhnout, konec konců vím, po čem instinktivně koukat, ale Satrapa a Nasrinin manžel to schytali na plný pecky. Ale já jsem léčitelka ze Soumračné kasty, obdařená silou Nezdolného slunce! Satrapu jsem vyléčila, s Jestřábem to zabralo trochu déle (No dobře, dobře… plně jsem ho doléčila až na třetí pokus, obyčejní lidi mi prostě tolik léčit nejdou!). Ale to už jsem svítila jako Slunce, stejně jako Aillia, a musela se pro jistotu znovu odebrat do Panhasky, abych zhasla.
V podzemí jsem dokončila léčení a krátila si čas zkoumáním Centrálního dogmatu. Taky jsem Panhasce zadala analýzu situace, kdy přišel s překvapivým závěrem: „Zabít generála!“ Ach jo, to je ta komunikace s artefakty z Prvního věku! Máme zabít nepřátelského generála? To by totiž dávalo smysl. Nebo toho našeho, co je pěkný šovinista, a nejspíš bych to asi s gustem taky udělala. Nebo nejspíš oba.
Přemýšlela jsem o tom kouzelném útoku. To kouzlo v zásadě znám, ale tohle byla modifikovaná verze speciálně zaměřená na Sličný lid. Myslí si někdo, že jsme od nich? Nebo prostě zná jen tenhle trik? To ovšem může znamenat… ááá, hlava mě bolí z těch prastarých vzpomínek na doby, kdy jsem byla mužem libujícím si v krutosti! Ale jsou to bojovní Vyvolení Luny, kdo bojují proti Sličnému lidu, ničí civilizovaná města a mají spojence mezi Beastmany.
Mor, svrab a neštovice na ně!
Když jsem pohasla, vrátila jsem se na povrch, abych zjistila, že není voda. Většinu vodních zdrojů povstalečtí otroci otrávili a znečistili a ti hrabiví hajzlíci z Akademie, kteří vodu mají, ji prodávají za nehorázné ceny. Dala jsem hlavu dohromady s Nasrin, je přeci jen z Denní kasty, takže bohové jí naslouchají. Společně jsme povolaly jednoho z bohů města – vypadá skoro stejně jako avatar podzemní Panhasky – a dohodly čistou vodu. Tím jsme ale evidentně naštvaly Akademiky, kteří se nám pak při hlasování o spolupráci za to malicherně pomstili.
Spojenci… Potřebujeme spojence! Rada města a zástupci Gildy jsou mimo – měli hromadnou smrtelnou nehodu a řekla bych, že za to může Aillia. Tvářila se až příliš nevinně. Z krátkodobého hlediska katastrofa, ale dlouhodobě asi dobře. Vyslankyně Sličného lidu nabídla dost pofidérní podmínky. Nelíbí se mi to, ale v zoufalé situaci si nemůžeme vybírat. Lookshy výměnou na předkupní právo k artefaktům dodá oddíl vojáků a to je tak asi všechno, co máme.
A nepřátelská armáda se zatím blíží…
Jsem léčitelka, která přísahala, že bude ulehčovat od utrpení. Ale jsem taky z bojovného a slavného klanu Smrtícího mistrálu. Ve válce není místo pro čest ani slitování, férový boj nebo pravidla. Zabiješ, nebo budeš zabit.
Blíží se čas, kdy budu muset být tvrdá a nelítostná jako smrtící mistrál…

Comments

eva_holcmanova

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.