Dějiny Panhasky

Generál Ocelová chryzantéma

dw5a-guanyu.jpg

Lyzo se narodil před šestatřiceti lety ve venkovské Panhasce rodičům v otroctví místního svobodného farmáře. Podle práva i on stal majetkem pána svých rodičů. Vyrůstal bez povšimnutí v celkem klidném prostředí venkova plného rýžových políček. Hospodář byl dobrý člověk a své otroky nevykořisťoval. Dokonce jim po nějaké době daroval svobodu a část peněz naspořených z prodeje přebytečných plodin.

Když ale bylo Lyzovi dvanáct let, farmu vyplenili kmenoví bojovníci z džungle při jednom ze svých krvavých nájezdů. Ač byli brzy na to zahnáni zpět do lesů, stihli Lyzovi zabít otce a unést matku a starší sestru. Jeho nechali na pospas osudu v ruinách stavení mezi mrtvolami lidí, kteří mu přirostli k srdci. Když dorazili Tyranovi žoldáci, odvlekli přeživší děti s sebou do Panhasky a buď je prodali nebo si z nich udělali sluhy. Lyzo dostal na starost pulírovat zbraně a zbroje posádce.

Lyzo vyrostl a sám se stal součástí jednotky Ocelového větru, která ho tehdy našla zakrváceného v políčku. Jako voják byl nelítostný a neohrožený, snad proto, že neměl již co ztratit. Rychle se dostal do vedení Ocelového větru, který své bojovníky nabíral z odsouzenců k smrti, a které Tyrani používali jako úderníky s velmi vysokými ztrátami. Ti zkušenější členové jednotky mu ve vysoce rizikovém velení (jak ze strany nepřátel, tak z vlastních řad,) mu dávali nanejvýš deset měsíců. On vydržel pět let.

A tak, podle Tyranových pravidel, získal svobodu.

Ale on z armády neodešel. Během těchto krvavých let ve službě si vydobyl své současné jméno, Ocelová chryzantéma. Stal se prvním mužem Tyrana a jen pro něj byl vytvořen titul Generála, který nebyl doteď potřeba, jelikož byl fakticky v držení Tyranů. A díky tomu, že byl obecně považován za velmi kompetentního, a zvítězil v mnoha bitvách odvážnými (někteří by řekli až sebevražednými) činy mnohokrát i nad početnějším nepřítelem, přestál i smrt svého patrona a je generálem až dodnes.

Comments

zed_vesely

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.